1. Thông tin tổng quát
− Tên ngành đào tạo: Công nghệ Thực phẩm (Food Technology)
− Mã ngành đào tạo:
        + Đại học: 7540101
        + Thạc sĩ: 8540101
− Loại hình đào tạo: chính quy
− Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
        + Đại học: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm (Bachelor of Engineering in Food Technology)
        + Thạc sĩ: Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm (Master of Engineering in Food Technology)
− Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh
− Học phí:
        + Học phần đại học: không thay đổi
        + Thạc sĩ: 98.400.000 VND

 

2. Ưu điểm của chương trình liên thông
− Rút ngắn tổng thời gian học lên tới 1 năm
− Học 1 lần tính điểm 2 lần
− Tiết kiệm chi phí học tập lên tới 40 triệu
− Được ưu tiên xét tuyển học bổng thạc sĩ lên tới 100%

 

3. Tổ chức đào tạo
3.1. Nguyên tắc chung
− Sinh viên đại học tham gia chương trình BSMS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình thạc sĩ có quy định trong khung chương trình liên thông (tối đa 50% chương trình thạc sĩ).
− Trong số các học phần thạc sĩ đã học, sinh viên được phép quy đổi tối đa 15 tín chỉ cho các học phần tương ứng ở đại học.

3.2. Luận văn
− Sinh viên phải thực hiện và bảo vệ luận văn đại học và luận văn thạc sĩ theo quy định, tuy nhiên có thể tiếp tục phát triển nội dung luận văn đại học cho luận văn thạc sĩ.
− Mức độ khác biệt và các yêu cầu về chuyên môn của luận văn do Khoa quy định.

 

4. Học bổng
Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh đại học khi đăng ký chương trình BSMS được chuyển điểm và đóng phần chênh lệch học phí giữa học phần thạc sĩ và đại học khi điểm chuyển đạt yêu cầu duy trì học bổng tuyển sinh.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đường link:
https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/
Hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết về chuyên môn của ngành học:
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3824 – 3980
Email: foodtechnology@hcmiu.edu.vn
LinkedIn: IU Food Technology
Fanpage: IU Food Technology