Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Công Nghệ Sau Thu Hoạch

 

Tóm tắt hướng phục vụ nghiên cứu:
        + Nghiên cứu chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch

 

Phục vụ môn học
        + Khoa học và kỹ thuật thực phẩm hiện đại

 

Các thiết bị nghiên cứu và giảng dạy nổi bật:
        + Hệ thống tủ bảo quản

 

Thông tin liên hệ:
        + Giảng viên phụ trách:
PGS. TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà – Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        + Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: KS. Đinh Yến Nhi
             . Lab A1.601
             . Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3430)
             . Email: dynhi@hcmiu.edu.vn