Mã trường: QSQ

1. Ngành Công Nghệ Thực Phẩm (Chương trình do Đại học Quốc Tế cấp bằng)
– Chỉ tiêu tuyển sinh (2023): 80

– Trình độ đào tạo: Kỹ sư
– Loại hình đào tạo: Chính quy
– Học phí: 50 triệu đồng/năm họcTìm hiểu thêm thông tin tại: Tuyển sinh Ngành Công Nghệ Thực Phẩm – HCMIU

 

2. Ngành Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham, Anh Quốc) (2+2)
– Mã ngành: 7540101_UN

– Chỉ tiêu tuyển sinh (2023): 10
– Trình độ đào tạo: Cử nhân Khoa học Thực Phẩm do trường Đại học Nottingham, Vương quốc Anh cấp
– Loại hình đào tạo: Chính quy liên kết
– Học phí:
        + 50-70 triệu/năm học (Giai đoạn 1 tại trường ĐHQT)
        + 590-775 triệu/năm học (Giai đoạn 2 tại Đại học Nottingham)
Tìm hiểu thêm thông tin tại: Tuyển sinh chương trình liên kết – Đại học Nottingham, Anh Quốc.

 

3. Song ngành – Công nghệ Sinh học và Thực Phẩm
– Mã ngành:

        + Ngành 1: Công nghệ Sinh học – 7420201
        + Ngành 2: Công nghệ Thực phẩm – 7540101
– Trình độ đào tạo: Cử nhân Công nghệ Sinh học và Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm
– Loại hình đào tạo: Chính quy
– Điều kiện ứng tuyển:
        + Hoàn thành năm học đầu tiên của chương trình 1
        + Học lực trung bình, khá trở lên
        + Học phí: 50 triệu đồng/năm học