Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Thực phẩm (LA1.102)

 

Các hướng phục vụ nghiên cứu hiện tại:
        + Phát triển các màng bao có khả năng phân hủy sinh học
        + Tận dụng phụ phế phẩm sinh học nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng
        + Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng phòng chống các bệnh mãn tính
        + Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong thực phẩm các hợp chất kháng dinh dưỡng

 

Phục vụ các môn học:
        + Thực hành phân tích thực phẩm
        + Thực hành quá trình thiết bị và thực phẩm 1
        + Thực hành quá trình thiết bị và thực phẩm 2
        + Phân tích thực phẩm nâng cao
+ Quá trình thiết bị thực phẩm nâng cao
+ Khoa học và kỹ thuật thực phẩm hiện đại

 

Các thiết bị nghiên cứu và giảng dạy nổi bật:
        + Hệ thống sắc ký lỏng cao áp (HPLC)
        + Máy sấy phun
        + Máy quang phổ UV-Vis
        + Cân phân tích ẩm
        + Máy đồng hóa mẫu

 

Thông tin liên hệ:
+ Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà – Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
+ Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: KS. Võ Duy Thông
. Phòng: PTN LA1.102
. Email: vdthong@hcmiu.edu.vn
. Ext: 3710