Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Vi sinh – An toàn Thực phẩm (PTN LA1.602)

 

Hướng phục vụ nghiên cứu:
        + Nghiên cứu cấu trúc và tính chất các hợp chất trong thực phẩm
        + Phát triển các màng bao có khả năng phân hủy sinh
        + Tận dụng phụ phế phẩm sinh học nn về sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng
        + Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng phòng chống các bệnh mãn tính
        + Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học trong thực phẩm các hợp chất kháng dinh dưỡng
        + Nghiên cứu các sản phẩm lên men và vi sinh

 

Phục vụ môn học:

        + Thực hành Phân tích thực phẩm
        + Thực hành Enzyme và thực phẩm lên men
        + Thực hành Vi sinh thực phẩm
        + Thực hành Phân tích vi sinh thực phẩm

 

Các thiết bị nghiên cứu và giảng dạy nổi bật:
        + Máy ly tâm
        + Máy phân tích xơ
        + Máy trích ly chất béo
        + Máy đo quang phổ UV-Vis
        + Máy cô quay chân không
        + Tủ cấy an toàn sinh học

 

Thông tin liên hệ:
        + Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà – Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
        + Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: ThS. Nguyễn Thiên Ân
             . Lab A1.602
             . Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3343)
             . Email: ntan@hcmiu.edu.vn