PGS. TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà

Trưởng Bộ môn

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

A1.706

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3980)

Email: nvhha@hcmiu.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tiến sĩ tại Lincoln University, New Zealand

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

– ​Nghiên cứu bảo quản thực phẩm, rau củ quả sau thu hoạch

– ​Công nghệ đồ uống

– Trích ly và ứng dụng của phytochemicals vào sản phẩm thực phẩm 

– ​Phương pháp phù hợp để loại bỏ những chất kháng dinh dưỡng

MÔN GIẢNG DẠY

– Nhập môn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm

– Độc tố học và An toàn Thực phẩm

– Công nghệ đồ uống

– Phân tích Vi sinh Thực phẩm

– Current Food Science and Technology

CÔNG BỐ KHOA HỌC