Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Chế biến và đánh giá cảm quan thực phẩm (PTN LA1.601)

 

Hướng phục vụ nghiên cứu:
+ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
        + Nghiên cứu và đánh giá cảm quan thực phẩm

 

Phục vụ các môn học:
+ Thực hành phân tích cảm quan thực phẩm
        + Thực hành Phát triển Sản phẩm Thực phẩm và Tiếp thị
        + Thực hành Công nghệ Chế biến Sữa và Các sản phẩm sữa
        + Thực hành Công nghệ Đồ uống
        + Thực hành Công nghệ Chế biến Lương thực
        + Thực hành Công nghệ Chế biến Các Sản phẩm thịt
        + Thực hành Công nghệ Chế biến Chè, Cà phê và Cacao
+ Phân tích cảm quan và Phát triển sản phẩm mới

 

Các thiết bị nghiên cứu và giảng dạy nổi bật:
      + Máy phân tích độ nhớt Viscoamylograph
      + Hệ thống booth cảm quan
      + Máy ghép mí lon

 

Thông tin liên hệ:
+ Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà – Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

        + Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: KS. Đinh Yến Nhi
             . Lab A1.601
             . Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3430)
             . Email: dynhi@hcmiu.edu.vn