1. Thông tin tổng quan
− Tên ngành đào tạo:
        + Ngành 1: Công nghệ Sinh học (Biotechnology)
        + Ngành 2: Công nghệ Thực phẩm (Food Technology)
− Mã số ngành đào tạo:
        + Ngành 1: Công nghệ sinh học – 7420201
        + Ngành 2: Công nghệ Thực phẩm – 7540101
− Hình thức đào tạo: chính quy
− Chương trình đào tạo: chương trình song ngành do Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) cấp 02 văn bằng
− Địa điểm đào tạo: cơ sở chính (Thủ Đức)
− Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh
− Thời gian đào tạo: 5,5 năm
− Số tín chỉ: 215 tín chỉ
− Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
        + Bằng 1: Cử nhân công nghệ sinh học (Bachelor of Science in Biotechnology)
        + Bằng 2: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm (Bachelor of Engineering in Food Technology)
− Học phí: tương đương học phí hiện tại đang áp dụng cho tất cả các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

 

2. Ưu điểm của chương trình song ngành
− Học cùng lúc 2 chương trình.
− Rút ngắn thời gian học tập.

 

3. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo song ngành Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm tại trường Đại học Quốc tế hướng đến các mục tiêu sau:
− Năng lực kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức sâu rộng trong cả hai ngành sinh học và thực phẩm, ngoài những kiến thức chung về toán, vật lí, khoa học và kĩ thuật. Ngoài ra, sinh viên còn có thể vận dụng kiến thức đa ngành trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của kinh tế, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị.
− Năng lực thực hành nghề nghiệp: Sinh viên song ngành sinh học- thực phẩm sẽ có kỹ năng thực hành trong các phòng thí nghiệm, môi trường nghiên cứu khoa học và các công ty đa ngành nghề khác nhau có liên quan đến sinh học và thực phẩm. Sinh viên còn có khả năng về trình bày kiến thức chuyên môn, thảo luận, giao tiếp trong các nhóm làm việc đa ngành nghề.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3824 – 3980
Email: foodtechnology@hcmiu.edu.vn
LinkedIn: IU Food Technology
Fanpage: IU Food Technology