KS. Võ Duy Thông

Chuyên viên phòng thí nghiệm kỹ thuật thực phẩm (Phòng: La1.102)

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3710)

Email: vdthong@hcmiu.edu.vn

KS. Đinh Yến Nhi

Chuyên viên phòng chế biến thực phẩm (LA1.601)

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3430)

Email: dynhi@hcmiu.edu.vn 

ThS. Nguyễn Thiên Ân

Chuyên viên phòng Vi sinh – Vệ sinh An toàn thực phẩm (La1.602)

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3343)

Email: ntan@hcmiu.edu.vn