Chứng nhận AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)
Vào năm 2017, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm đã đạt chứng nhận AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance), mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á