GIỚI THIỆU
Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm (BM CNTP) được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 710/QĐ-ĐHQT-TCHC ngày 26 tháng 10 năm 2010 trực thuộc khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế nhằm mục đích giảng dạy các bậc đào tạo đại học, sau đại học ngành CNTP, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTP và phục vụ nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp và xã hội.

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 

CÁN BỘ CƠ HỮU
Ngoài ra BM CNTP còn có các cán bộ cơ hữu khác của khoa Công nghệ sinh học, các giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước tham gia công tác giảng dạy các môn liên quan.

 

ĐỐI TÁC
Hiện nay các sinh viên tốt nghiệp của Bộ môn đều đã có việc làm ổn định tại các tổng công ty, công ty liên doanh trong nước và nước ngoài. Không những vậy, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp của Bộ môn đã đạt học bổng và đi du học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường danh tiếng trên toàn thế giới.