GV - NV Toàn

TS. Nguyễn Văn Toàn

Giảng viên

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

A1.706

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3824)

Email: nvtoan@hcmiu.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tiến sĩ tại University of West of England, Anh Quốc.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

– ​​​Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng vật liệu công nghệ sinh học vào thực phẩm và dược phẩm

– Nghiên cứu tách chiết và tổng hợp vật liệu công nghệ sinh học tự nhiên như nguồn cung cấp dinh dưỡng cho thực phẩm chức năng

– Bảo quản thực phẩm bằng vật liệu công nghệ sinh học

MÔN GIẢNG DẠY

– Hóa học và Hóa sinh Thực phẩm

– Dinh dưỡng và Thực phẩm Chức năng

CÔNG BỐ KHOA HỌC