1. Thông tin chung

– Mã trường: QSQ

– Mã ngành đại học: 7540101

– Mã ngành thạc sĩ: 8540101

– Rút ngắn tổng thời gian học lên tới 1 năm

– Tiết kiệm chi phí học tập lên tới 40 triệu

– Được ưu tiên xét tuyển học bổng thạc sĩ lên tới 100%.

 

2. Đối tượng xét tuyển

– Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Công nghệ Thực phẩm.

– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét tuyển: ≥ 50% số tín chỉ toàn chương trình đại học tương ứng

– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: ≥ 70.

 

3. Học phí

– Sinh viên học học phần ở chương trình nào thì đóng học phí theo quy định ở chương trình đó, cụ thể:

      + Chương trình đại học: 50,000,000/năm học.

      + Chương trình thạc sĩ: 98,400,000 VNĐ toàn khóa.

 

4. Học bổng

– Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh đại học khi đăng ký chương trình BS-MS được chuyển điểm và đóng phần chênh lệch học phí giữa học phần thạc sĩ và đại học.

– Khi sinh viên hoàn thành chương trình đại học sẽ nộp hồ sơ chính thức và sẽ được ưu tiên xét học bổng thạc sĩ (theo hình thức thí sinh trúng tuyển xét tuyển).

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình BS-MS và quy trình đăng ký hồ sơ, vui lòng truy cập: Phòng Đào tạo Sau Đại học – HCMIU