GV - LN Liễu

PGS. TS. Lê Ngọc Liễu

Giảng viên

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

A1.706

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3824)

Email: lnlieu@hcmiu.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

– 2014-2017: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

– 2010-2014: Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

– 2007-2009: Thạc sĩ tại trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

– 2002-2007: Kỹ sư tại trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

– ​Công nghệ màng lọc ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm, nước, năng lượng và môi trường

– Vật liệu phân huỷ sinh học, phụ phế phẩm nông nghiệp

– Nghiên cứu hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

– Nghiên cứu công nghệ hiện đại trong quy trình chế biến thực phẩm

MÔN GIẢNG DẠY

– Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 1

– Phát triển Sản phẩm Thực phẩm và Tiếp thị

– Công nghệ sản xuất các sản phẩm sữa

– Viết Báo cáo Khoa học và Thiết kế Thí nghiệm trong Khoa học Thực phẩm

– Emerging Food and Post – harvest Technologies

– Current Food Science and Technology (Master program)

– Food Preservation Technology (Master program)

– Food Sensory Analysis and Food Product Development (Master program)

CÔNG BỐ KHOA HỌC