TS. Nguyễn Ngọc Thanh Tiến

Giảng viên

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

A1.706

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3824)

Email: nnttien@hcmiu.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tiến sĩ tại trường Đại học Liège – Gembloux Agro-Bio Tech, Vương Quốc Bỉ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Chiết xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học và polysaccharide từ các phế phẩm thực phẩm và nông nghiệp và ứng dụng trong việc phát triển sản phẩm thực phẩm mới

– Nghiên cứu khả năng kháng thủy phân của các loại tinh bột từ các loại hạt và củ, và ứng dụng trong việc sản xuất thực phẩm sinh đường thấp

– Phát triển vật liệu phân hủy sinh học ứng dụng trong thực phẩm và môi trường

– Nghiên cứu các sản phẩm về sữa

MÔN GIẢNG DẠY

– Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa

– Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm thịt

– Vi sinh Thực phẩm

– Luật Thực phẩm và Tiêu chuẩn Thực phẩm

– Phát triển Thực phẩm Bền vững

– Thực hành môn Enzyme và lên men Thực phẩm

– Thực hành môn Quá trình và Thiết bị thực phẩm

– Thực hành môn Vi sinh Thực phẩm nâng cao (thạc sỹ)

– Thực hành môn Quá trình và Thiết bị thực phẩm nâng cao (thạc sỹ)

– Thực hành môn Phân tích Thực phẩm nâng cao (thạc sỹ)

CÔNG BỐ KHOA HỌC