GV - DQ Tuấn

TS. Đặng Quốc Tuấn

Giảng viên

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

A1.706

Điện thoại: (028) 37244270 (Ext. 3824)

Email: dqtuan@hcmiu.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tiến sĩ tại Cornell University, Hoa Kỳ

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

– Nghiên cứu về công nghệ tách chiết các chất có hoạt tính sinh học

– Nghiên cứu các công nghệ trong sản xuất thực phẩm

MÔN GIẢNG DẠY

– Các nguyên lý Kỹ thuật Thực phẩm

– Quá trình và Thiết bị Thực phẩm 2

– Hệ thống Đảm bảo Chất lượng Thực phẩm

CÔNG BỐ KHOA HỌC